فعالیت در زمینه چاپ و نشر در فرهنگستان علوم اسلامی قم در سال  ۱۳۸۹و با چاپ کتاب پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری آغاز شد. هر چند پیش از آن، کتابهای مانند یادی از استاد، بر کرانه کوثر، حکومت جهانی چاپ شده بود، اما آن کتابها، با قصد عرضه و فروش تولید نشده بود. سال ۱۳۹۳ با استفاده از تیم تازه‌نفس و مجرب نقطه عطف کار نشر بود. اولین کتابی که با رویکرد جدید در این سال چاپ شد کتاب ضیافت بلا بود. استقبال گسترده  از این کتاب، نشان از اقبال مخاطبین به رویکرد جدید بود. آن‌چه این اقبال را ممتد و مستمر کرد فعالیت فکری، بدیع و متفاوت بودن محتوای آثار استاد میرباقری، نزدیکی با دغدغه‌های اجتماعی رهبر معظم انقلاب به ویژه رویکرد تمدنی معظم‌له، می‌توان برشمرد.